1.1 Vad är My Desk?

My Desk är där du arbetar för att skapa ditt pressmeddelande och förbereda det för publicering och distribution. Här skapar du din medielista (eller -listor) och lägger upp din text och dina bilder.

1.2 Vad krävs för att distribuera en press release till branschpressen?

Utsändandet av en press release innehåller tre delar: en eller flera medialistor, en press release text eller en artikel och bilder. Bilder är inget krav men vi rekommenderar att du inkluderar åtminstone en meningsfull bild som stöd för texten.

1.3 Måste jag jobba i en speciell ordningsföljd?

Nej, du kan arbeta med de tre delarna: medielista, text och bilder, i den ordningsföljd du vill på My Desk för att sedan gå vidare till schemaläggning, betalning och distribution.

1.4 Vad är Mitt material?

Under Mitt material hittar du alla medialistor, texter och bilder som du har sparat på B2B PRESS. Du kan återanvända vad som helst och du kan antingen uppdatera eller jobba med det som det är. Du kan välja en eller flera medialistor och en eller flera bilder, men bara en text.

2.1 Vad är en Medielista?

En Medielista är ditt eget val av media som du vill sända pressmeddelanden till. Du väljer media från en eller flera länder och från ett eller flera industriområden.

2.2 Hur skapar jag en medielista?

Gå till My Desk. Klicka på ”Skapa ny medielista” knappen. Först väljer du det geografiska område du vill nå, det vill säga branschpressen i det området och sedan väljer du ett eller flera industriella områden.

2.3 Hur fungerar det geografiska urvalet?

Välj den eller de länder som du har som mål. Du kan välja vilken kombination som helst av alla länder i alla regioner i världen eller bara ett land i en region. Ju fler länder du väljer, desto fler media hittar du och desto fler språk krävs. Märk att regioner innehåller regionens internationella media, inte all media från alla länder i regionen.

Till exempel ”Africa Business” är en regional publication.

2.4 Hur fungerar industriurvalet?

Alla branschtidningar är kodade efter sitt innehåll och kategoriserade. Välj den industri eller de industrier som du vill nå. Det finns en huvudnivå med industrier under vilka det sedan finns tre nivåer med underkategorier. Du väljer alltid en nivå i taget. Notera att du kan öppna medielistan så att du ser alla tidningar. Då du har valt branscherna ser du dem listade uppe till höger, klicka på den lilla triangeln invid branschens namn för att öppna listan. 

2.5 Kan jag spara medielistan för senare användning?

Ja. Du ska ge din medielista ett beskrivande namn så att du känner igen dess innehåll när du ser den under Mitt material på My Desk sidan.

2.6 Kommer min sparade medielista att uppdateras när nya tidningar kommer på marknaden eller när tidningar försvinner?

Ja. Tidningar som läggs till i B2B PRESS mediadatabas kommer att läggas till på din medielista om de tillhör ett industriområde som du har valt. Om en tidning läggs ner, tas den bort från listan så att du inte betalar i onödan för den.

2.7 Vad är skillnaden mellan 'Spara en kopia' och 'Spara'?

Då du skapar en lista kan du spara den. Efter det kan du redigera den, via pen ikonen, och antingen ändra den ursprungliga listan (tryck på Spara) eller bibehålla den ursprungliga listan och skapa en ny, modifierad version utöver den gamla ursprungslistan. Om du vill göra det senare väljer du Spara en kopia. Tack vare denna funktion kan du ha en originallista som du alltid utgår från, och finjusterar den för varje utskick.

2.8 Jag fann samma tidning under mer än ett industriområde. Kommer jag att betala för mer än ett utskick?

Nej. En tidning kan genom sitt innehåll tillhöra flera industrier. B2B PRESS verktyget räknar dock bara unik media.

3.1 Hur skapar jag texten?

Vi rekommenderar att du skapar texten i ett separat dokument och klistrar in den i verktyget därifrån. Se till att skriva den enligt följande struktur: Rubrik, ingress (summering), brödtext (som kan innehålla underrubriker), företagsinformation och kontaktdetaljer.

3.2 Måste jag jobba i en särskild ordning?

Du kan börja med vilket du vill av följande tre: Medialista (eller listor), text och bilder. Vi rekommenderar dock att du börjar med medielistan / -listorna för när du har valt dem kommer textverktyget att lägga upp just de språkflikar du behöver. Notera dock att du inte kan spara texten förrän du har text i alla fält på alla flikar, men du kan tillfälligt ta bort enstaka flikar.

3.3 Kan jag sända min text på bara ett språk?

Vi rekommenderar att du sänder texten på det språk som tidningen skrivs på. Det ökar förutsättningarna för publicering. Du kan få hjälp med översättningen (se längre ner i texten). Då du skapar eller redigerar medielistan kan du i det tredje skedet, efter sidan där du sparar, definiera om du vill ersätta vissa språk med något annat eller helt lämna bort de publikationer som utkommer på ett visst språk.

Tänk på att se till att även bildtexterna skrivs på samma språk.

3.4 Var kan jag få hjälp med att skriva/redigera releasen?

Kontakta Industrial News Service på services@ins.fi. Ett omfattande nätverk med erfarna journalister och ett mediateam finns tillgängligt för att hjälpa dig.

3.5 Var kan jag få hjälp med översättningen av min text?

Kontakta Industrial News Service på services@ins.fi. Vi har ett omfattande nätverk med erfarna översättare som kan hjälpa dig.

3.6 Är skrivandet/redigeringen/översättningen inkluderat i priset?

Varje tilläggstjänst prissätts separat baserat på hur mycket hjälp som behövs.

3.7 Kan jag kombinera flera text dokument? Kan jag ha olika språk i separata dokument?

Nej, du kan skapa eller välja bara ett text dokument för varje pressmeddelande. Olika språkversioner måste inkluderas i detta dokument som separata flikar.

4.1 Hur får de utvalda tidningarna materialet?

Materialet sänds via e-post till en eller flera mottagare på respektive tidning. Bilderna är lågupplösta. När mottagaren klickar på en bild laddas den högupplösta versionen ner.

4.2 Kan jag lita på att 100 procent av alla valda tidningar får mitt material?

B2B PRESS följer kontinuerligt upp e-posttrafiken. Meddelanden som studsar tillbaka undersöks och materialet sänds igen utan fördröjning, senast inom tre arbetsdagar.

4.3 Jag har svårt att hitta relevanta media/ Jag tycker att det är svårt att skapa en medielista. Vad gör jag?

Kontakta Industrial News Service på services@ins.fi. Vi har ett erfaret mediateam som kan ta hand om distributionen av ditt pressmeddelande. Du hittar mer information om tjänsterna på industrialnewsservice.com.

5.1. Varför kan jag välja flera tidszoner?

Du vill kanske att pressmeddelanden anländer vid en viss tidpunkt. Därför kan du specificera sändningstiden för varje språk skilt. Om du vill att ett engelskspråkigt pressmeddelande skall anlända kl. 10 på morgonen till England och kl.10 på morgonen i New York måste du skapa två helt skilda press meddelanden med skilda medielistor, eftersom tiden är definierad enligt språket, inte enligt landet.

5.2. Vad händer om publiceringstiden passerar innan jag hunnit betala?

Ditt pressmeddelande publiceras genast då du är klar med betalningen.

5.3. Vad händer om jag valt att redigera en text som jag redan hade schemalagd och betalat, och publiceringstiden passerade?

Den sista versionen som sparats innan publiceringstiden publicerades och distribuerades.

5.4. Kan jag lita på att de medier jag valt kommer att publicera mitt pressmeddelande?

Det är alltid redaktören som besluter om ett pressmeddelande publiceras i sin helhet, delvis, någon version av det, eller inte alls. B2B PRESS kan inte påverka detta beslut.

5.5. Vad kan jag göra för att öka chanserna att mitt pressmeddelande publiceras?

Redaktörer intresserar sig för väl skrivna pressmeddelanden med nyhetsvärde och utan marknadsföringsjargong, och som är relevanta för deras läsare. Läs mer om detta påService sidan.

5.6. Hur kan jag ta reda på vilka medier som publicerat min text?

B2B PRESS fokuserar på att distribuera pressmeddelanden och artiklar till fackpress. Medierna består av digitala och tryckta publikationer, webbportaler och nyhetsbrev. En stor del av fackpressen är tryckt, vilket kräver specialprocesser och verktyg för att följa upp och leverera en rapport av god kvalitet. Därför ingår detta inte i B2B PRESS.

6.1 Jag har inget kreditkort. Hur kan jag använda servicen? Jag vill inte använda kreditkort eller PayPal, vad har jag för alternativ?

Då du registrerar dig kan du märka för att du önskar bli fakturerad. Om du redan har registrerat dig kan du göra det på sidan Min Profil. Inom tre dagar får du epost med bekräftelse på faktureringen, och efter det kan du skicka pressmeddelanden utan att betalal först. Du kan när som helst ändra betalningssätt på sidan Min Profil, och ändringen träder i kraft inom tre dagar.

6.2 Kan jag lita på att mina kreditkortsuppgifter inte missbrukas?

B2B PRESS använder PayPal, som tack vare sin säkerhet är en mycket använd tjänst för betalningar på internet. Mer information (på engelska): https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/paypal-safety-and-security

Om du använder en dator som flera personer har tillgång till, var snäll och vidta försiktighetsåtgärder enligt instruktionerna (på engelska):http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cache.