Pris - så fördelaktigt är det!


0,89 per publikation och du kan påverka hur många tidningar
du skickar ditt pressmeddelande till.Du kan redigera din medialista,
se alla publikationer och välja bort dem som inte förefaller relevanta för ändamålet.

Betala bara då du publicerar och skickar ett pressmeddelande
Registrera dig gratis och ha ditt eget material tillgängligt.
Det kostar inget att ta i bruk tjänsten och vi uppbär ingen månadsavgift.


På sidan Min profil kan du meddela att du vill ha en faktura i
stället för att betala via PayPal. Senast den tredje arbetsdagen
efter att du meddelat oss får du en bekräftelse på att du är faktureringskund.
Då kan du skicka pressmeddelanden utan att betala först.