Vårt uppdrag är att hjälpa dig att lyckas!


Hos B2B Press jobbar vi för att ge ett enkelt och tillgängligt verktyg för styrning av PR. Vi vänder oss till alla företag och PR-byråer. Det spelar ingen roll var du finns eller hur stort/litet ditt företag är, du kan alltid få maximal synlighet till en minimal kostnad.
 

B2B Press är skapat med användaren i centrum. Med vårt enkla och flexibla verktyg kan du kan vara din egen PR chef, och få synlighet i media både nationellt och internationellt.
 

B2B Press drivs av Industrial News Service - INS, som under mer är 35 år har byggt upp en databas med 100 000 medier. Du kan dra nytta av det arbete som gjorts inom INS, och nå både tryckta och digitala publikationer, TV och radiokanaler. 

Sänd ut dina nyheter redan i dag!